Utbildningsplan
 
, - högskolepoäng
(, - credits)
 
ProgramkodP3408
Ansvarig institution
Utbildningsnivå
Undervisningsspråk
Giltig fr.o.m.


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av vid Södertörns högskola den 2018-01-17 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav


3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelseFärdighet och förmågaVärderingsförmåga och förhållningssätt
4. Användbarhet


5. Examen

Examensbenämning:
 • Krav för examen:


 • 6. Programbeskrivning


  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete


  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.