Kursplan  
 
Digital läsning och e-publicering , 7,5 högskolepoäng
(Digital Reading and E-publishing, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1174ME
Ämnesgrupp: Medieteknik
Huvudområde: Medieteknik
Ansvarig institution: Naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n: Tekniska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: B
Fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2019


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2019-01-30 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

30 högskolepoäng

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • värdera möjligheter och begränsningar med aktuella
  e-publiceringsformat och relaterade tekniker
 • definiera och tillämpa grundläggande begrepp inom digital läsning, bok- och webbproduktion, samt ljudböcker i relation till e-publicering
 • producera en e-bok utifrån ett befintligt manus, textformatera och publicera text i relevanta verktyg.
 • skapa och behandla digital text genom olika webb- och textverktyg individuellt och genom samskrivning
 • jämföra och analysera arbetsprocesser och distributionskanaler för e-publicering med traditionella metoder och marknader
 • analysera och jämföra digital läsning i relation till traditionell läsning

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen behandlar e-publicering ur ett brett perspektiv och utifrån olika aspekter, från textformatering, digital läsning, samskrivning, e-böcker till ljudböcker. Laborationer och projektarbete i relevanta verktyg och tjänster ingår.

  • Digital läsning och e-produktion , 7,5 högskolepoäng
   (Digital Reading and E-publishing, 7.5 credits)


  • 1001, Digital läsning och e-produktion - Uppgifter , 4,5 högskolepoäng
   (Digital Reading and e-publishing - Assignments, 4.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1002, Digital läsning och e-produktion - Projekt, 3 högskolepoäng
   (Digital Reading and e-publishing - Project, 3 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och seminarier. Teoretiska, praktiska och tekniska inslag integreras för att träna studenter i analys och reflektion inom medieteknik.

  Undervisning på engelska kan förekomma under kursen.

  6. Examination

  1001, Digital läsning och e-publicering - Uppgifter, 4,5 högskolepoäng
  - Examinationer i form av tekniska och skriftliga uppgifter

  1002, Digital läsning och e-publicering - Projekt, 3 högskolepoäng
  - Muntlig och teknisk projektredovisning samt opposition på annan students projektarbete
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 20192019-05-08Ämnesrådet för medieteknik

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.