Kursplan
English translation of course syllabus
 
 
Statistisk dataanalys för kontroll av infektionssjukdomar, 7,5 högskolepoäng
(Statistical Data Analysis in Infectious Disease Control, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1035MA
Ämnesgrupp: Matematisk statistik
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n: Naturvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: AF
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Engelska
Giltig fr.o.m: HT 2018


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap vid Södertörns högskola den 2018-04-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Kandidatexamen samt gymnasiekurs En B eller motsvarande

3. Lärandemål

Upon completion of the course, the student will have acqiured:

 • knowledge of basic statistical concepts: independent observations, maximum likelihood, linear model, analysis of variance/deviance, error distributions.

 • an understanding of the importance of independent observations in sampling data for analysis.

 • an understanding of the ideas of significance testing by comparing variance explained to random variance.

 • the ability to independently report standard descriptive measurements and construct and interpret linear models with normal and binomial error distributions.

 • an understanding of the limitations of statistical results; are they
  globally valid or only valid for the specific experimental set-up, to
  which population do they refer, how could confounding (not measured)
  variables explain the results?

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  The statistics used in epidemiology are based on general statistics. Epidemiological studies are often based on cases where the response variable is infection or not infection. Statistical models for proportions, with a binomial (or Bernoulli) error distribution (logistic regression) are suited for this kind of studies and will be a central issue. Some specific epidemiological examples and methods will be used.

  • Statistisk dataanalys för kontroll av infektionssjukdomar, 7,5 högskolepoäng
   (Statistical Data Analysis in Infectious Disease Control, 7.5 credits)


  • 1001, Statistisk dataanalys för kontroll av infektionssjukdomar, 7,5 högskolepoäng
   (Statistical Data Analysis in Infectious Disease Control, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: A/B/C/D/E/F

  5. Undervisningens upplägg

  Lectures and seminars, but the main activity will be computer-aided statistical training.

  6. Examination

  The examination will be planning, performing and reporting computer-based statistical analyses from previously unknown data sets.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2018VT 20192018-05-17Programrådet för Master´s Programme in Environmental Science
  HT 2019VT 20202019-06-03Programrådet för master i miljövetenskap
  HT 20202020-05-14Programrådet för Master´s Programme in Environmental Science

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. övrigt
  Som en följd av rektorsbeslut om internationalisering och betygsskala vid Södertörns högskola (dnr: 1148-1.1.2-2018) ersätter denna kursplan utgående kursplan med kurskod 1003MA med den skillnaden att betygssystemet har uppdaterats i enlighet med rektors beslut. Kursplanen är fastställd i särskild ordning (dnr: 1776-2.1.1-2018).