Litteratur
 
Befolkning, kultur och miljö (MU), 7,5 hp (1148MJ)
Giltig fr.o.m.: ht 2020
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-04-29
Beslutande organ: Programrådet för Miljö och utveckling
 
Carter G. L. 2016. Population and Society: An Introduction 1st Edition. Polity press (Finns som E-bok) ISBN 9780745668383

Grundy 2002. Demography and public health. (Åtkomst genom Studiewebben)

Kothari, A., Salleh, A., Escobar, A., Demaria, F. and Acosta, A. eds., 2019. Pluriverse: A post-development dictionary. Tulika Books and Authorsupfront. ISBN: 9788193732984

Thomas R. K. 2018. Concepts, Methods and Practical Applications in Applied Demography An Introductory Textbook Springer International Publishing ISBN 978-3-319-65438-6 ISBN 978-3-319-65439-3 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-319-65439-3 (Nedladdningsbar utan kostnad)

Mitchell T. 1991/2015 America's Egypt: Discourse of the Development Industry. Middle East Report, No. 169, Crossing the Line. (Mar. - Apr., 1991), pp 18-34+36 (finns på studiewebben)

Artiklar i samband med föreläsningar, seminarier och egna uppgifter tillkommer