Litteratur
 
Politik och styrning för hållbar regional och global utveckling (MU), 7,5 hp (1127MJ)
Giltig fr.o.m.: ht 2020
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2020-04-29
Beslutande organ: Programrådet för Miljö och utveckling
 
Tallberg P. och von Bergmann-Winberg M-L. 2010. Flernivåstyrning. Framgångsfaktor för kommuner, regioner och staten. Utgiven av Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Regionplanekontoret vid Stockholms läns Landsting och Sveriges Kommuner och Landsting. Allkopiering/AM-tryck & reklam, Hässleholm. Nedladdningsbar via Diva, samt tillgänglig på Studiewebben.

Clapp J. and Dauvergne P. 2011. Paths to a Green World: The Political Economy of the Global Environment, 2nd edition ISBN 9780262515825

Artiklar/bokkapitel
Bradley K., Gunnarsson-Östling U., and Isaksson K. 2008. Exploring environmental justice in Sweden: How to improve planning for environmental sustainability and social equity in an “eco-friendly” context. Projections, MIT Journal of Planning, 8: 68-81.

Gonzalez C. 2015. Environmental Justice, Human Rights, and the Global South, Santa Clara Journal of International Law, No. 151. http://digitalcommons.law.seattleu.edu/faculty/631

Montin S. och Hedlund. G. 2009. Governance som interaktiv samhällsstyrning – gammalt eller nytt i forskning och politik? I Hedlund G. och Montin S. (red.) Governance på svenska. Stockholm: Santérus Academic Press. ISBN 9789173350211
Finns på studiewebben.

Artiklar i samband med föreläsningar, seminarier och grupparbeten tillkommer