Litteratur
 
Mediearbete och yrkesroller, 5 hp (1109MV)
Giltig fr.o.m.: vt 2020
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2019-11-29
Beslutande organ: Ämnesråd medie-och kommunikationsvetenskap
 
Deuze, Mark & Mirjam Prenger (eds.) (2018) Making Media: Production, Practices and Professions, Amsterdam: Amsterdam University Press. (urval, ca 375 s)

Wiik, Jenny & Gunnar Nygren (2016) “Den journalistiska professionen i nätverkssamhället”, i Oscar Westlund (red.) Människorna, medierna och marknaden: Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring, Stockholm: Wolters Kluwer, s. 262-282 (20 s).