Litteratur
 
Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv, 30 hp (1176HI)
Giltig fr.o.m.: vt 2020
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2019-11-28
Beslutande organ: Ämnesrådet i historia Dnr. 4099-2.1.1-2019
 
Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv (1176HI)


Delkurs: Franska revolutionen: orsaker och efterverkningar, 7,5 högskolepoäng

Obligatorisk, gemensam litteratur:

Cobb, Richard, ”The rise and fall of o provincial terrorist”, kap. 23 i Jones, Peter (ed), The French Revolution in Social and Political Perspective, Arnold 1996, 15 s.

Darnton, Robert, kap. 1, ”What was revolutionary about the French Revolution?”, 12 s, i Jones, Peter (ed), The French Revolution in Social and Political Perspective, Arnold 1996.

Doyle, William, The French Revolution. A Very Short Introduction, Oxford UP 2001, 135 s.

Furet, François, kap. 2, “The French Revolution is over”, 24 s, i Jones, Peter (ed), The French Revolution in Social and Political Perspective, Arnold 1996.

Gullickson, Gay L., “La Pétroleuse: Representing Revolution”, Feminist Studies, Vol. 17, No 2, (Summer 1991) 25 pp. (Elektronisk resurs)

Hobsbawm, E. J. The age of revolution 1789-1848, Vintage Books USA, 1996, (ca 360 s.) [Finns på svenska begagnad (Revolutionens tidsålder, Tidens förslag 1979/1994) och på massor av bibliotek (inkl. SH). Torde inte vara så svår att få tag på för den som vill.]

Reinhardt, Thomas, “200 years of Forgetting: Hushing up the Haitian Revolution”, Journal of Black studies vol. 35, (Mar 2005), 15 pp. (Elektronisk resurs)
S:a obligatorisk litteratur: 586 ss.


Valbar litteratur:

Abray, Jane, ”Feminism in the French Revolution”, kap. 12 i Jones, Peter (ed), The French Revolution in Social and Political Perspective, Arnold 1996, 17 s.

Burke, Edmund, Reflections on the Revolution in France (1791). Ett längre utdrag kan hämtas från Internet History Sourcebooks Project. (http://www.fordham.edu/Halsall/mod/1791burke.asp)

Chasteen, John Charles, Latinamerikas historia, Historiska media 2003 (2009, billig pocket). Särskilt kap. 4 (”Självständighet”) & 5 (”Postkolonialt svårmod”); c:a 70 ss.

Davis, Natalie Zemon, 1928-, Slaves on screen: film and historical vision, Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass., 2000.

Ferguson, Niall, The Ascent of Money. A Financial History of the World, kap. 3, “Blowing Bubbles” (ss. 120–176).
(Finns också på svenska (fast dyrare): I pengarnas tid. Finansvärldens historia, Bonniers 2009.)

Furet, François, “Terror”, kap. 22 i Jones, Peter (ed), The French Revolution in Social and Political Perspective, Arnold 1996, 15 s.

Henderson, Timothy: The Mexican Wars for Independence (Hill & Wang) 2010.

Knight, Franklin W, “The Haitian Revolution”, The American Historical Review, vol 105, no 1, 2000, ss. 103–115 (13 ss). (Elektronisk resurs)

Lucas, Colin, ”The crowd and politics”, kap. 21 i Jones, Peter (ed), The French Revolution in Social and Political Perspective, Arnold 1996, 30 s.

Hunt, Lynn, ”The many bodies of Marie-Antoinette: political pornography and the problem of the feminine in the French Revolution”, kap. 14 i Jones, Peter (ed), The French Revolution in Social and Political Perspective, Arnold 1996, 16 s.

Outram, Dorinda, The Enlightenment, Cambridge University Press 2005, c:a 180 ss.
Porter, Roy, Upplysningen, Daidalos 1997, 120 s.

Retsö, Dag, Femhundra år av latinamerikans historia. Inget sammanbrott, inget genombrott, Studentlitteratur 2010 (374 ss). Kanske fr.a. kapitel 5 (ss. 87−104) och delar av kap. 6.

Wollstonecraft, Mary, Franska revolutionen: historiska och moraliska aspekter, H:ström Text & kultur 2009 (1794), 357 ss.

Wood, Gordon S, The American Revolution. A History, Random House 2003, 222 s. Kanske fr.a. kapitlen “Republicanism”, “Republican Society” & “The Federal Constitution” ( c:a 75 s) [Elektronisk resurs/Ebrary]
Revolutionen i (populär)kulturen

Litteratur:
– Dickens Charles, A Tale of Two Cities (Penguin Classics 2011, 488 ss, eller Wordsworth Classics, 352 ss, m.fl. utgåvor på engelska.)
− Hugo, Victor, Les Miserables, Simon & Schuster 2005 (1862), c:a 650 ss (just denna utgåva är kommenterad och inkluderar mycket bakgrundsinformation om bokens historiska kontext etc. Boken finns naturligtvis i äldre svenska utgåvor – Samhällets olycksbarn – men finns f.n. inte på svenska.)

Film:
– Natten i Varennes, regi Ettore Scola 1982.
– Den röda nejlikan (The Scarlett Pimpernel), regi Harold Young 1934. (Finns även i en version från 1982 med Anthony Andrews.)
– Danton, regi Andrzei Wajda 2000.
-Marie-Antoinette, regi Sofia Coppola 2006.
-Queimada, regi Gillo Pontecorvo 1969 (sökbar på Youtube, engelsk titel: ”Burn”)

Tillkommer källtexter, t.ex. via The Internet History Sourcebook Project. Huvudlänk är http://www.fordham.edu/halsall/

Ingen given mängd litteratur för den valbara delen. Studenterna förväntas ta del av minst en titel från den valbara listan, beroende på val av fördjupningsområde, samt leta fram någon litteratur själva, samt till sist också använda sig av något källmaterial.

Delkurs: Imperialism och kolonialism, 7,5 hp,

Obligatorisk litteratur:
Chamberlain, M e: The Scramble for Africa, Longman, London 2010, 153 p.

Fanon, Frantz: Black skin, white masks, Pluto Press 2017. (Svart hud, vita masker, Göteborg 1995). 272 p.

Fanon, Franz: Wretched of the Earth, Penguin Books 2012. (Jordens fördömda, Stockholm 2007), approx. 15 p. (from chapter 1, ”About violence”, scanned version will be available on Studiewebben)

McClintock, Anne: Imperial Leather. Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest, London 1995 (Introduction, chapter 1, (2 och 3 supplementary reading), 5, 6, 7 and 10. Approximately 250 p.

Fur, Gunlög: “Colonialism and Swedish History. Unthinkable Connections?” in: Naum, Magdalena & Nordin, Jonas (ed.) Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity: Small Time Agents in a Global Arena, Springer, New York 2013, 20 p.

Naum, Magdalena: “Between Utopia and Dystopia: Colonial Ambivalence and Early Modern Perception of Sápmi”, Itinario, vol 40:3, 2016. Electronically available. 32 p.

Naum, Magdalena & Nordin, Jonas: “Introduction: Situating Scandinavian Colonialism” in: Naum & Nordin (ed.), Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity: Small Time Agents in a Global Arena, Springer, New York 2013, 14 p.

Pålsson, Ale: Our Side of the Water. Political Culture in the Swedish Colony of St Barthélemy 1800-1825, Stockholm 2016, pp. 49-65, 16 p. (Accessible on Diva, Södertörn University Library)

Shorter source texts and articles will also be used; freely accessible on the internet.

Referenslitteratur:
Howe, Stephen: Empire: A Very Short Introduction, Oxford University Press 2002. 160 p.

Valfria böcker, studenten väljer en av följande böcker:

• Hochschild, Adam: King Leopold’s Ghost Pan Books 2012 (Kung Leopolds Vålnad. Om girighet, terror och hjältemod i det koloniala Afrika, Stockholm 2002), 447 p.

• Olusoga, David & Erichsen, Casper W: Kaiser’s Holocaust: Germany’s forgotten genocide and the roots of Nazism. Faber 2010. Available as e-book. .(Kejsarens förintelse: Tysklands bortglömda folkmord Leopard, Stockholm).

• Pratt, Mary Louise: Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation, Routledge, London 2007. 276 p.

• Pålsson, Ale: Our Side of the Water. Political Culture in the Swedish Colony of St Barthélemy 1800-1825, Diss. Stockholm University 2016, (Accessible on Diva, Södertörn University Library) 269 p.

• Samisk kamp. Kulturförmedling och rättviserörelse. Liljequist, Marianne & Cocq, Coppélie (ed.) Hström Serie Akademi, Umeå 2017. 298 p.

• Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity: Small Time Agents in a Global Arena. Naum Magdalena & Nordin, Jonas (ed.) Springer, New York 2013.

• Weiss, Holger: Slavhandel och slaveri under svensk flagg: koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770-1847, Stockholm: Atlantis, 2016. 328 p.

• Wesseling, Henk: Söndra och härska: uppdelningen av Afrika 1880-1914, Lund 2006. 446 p.

• Össbo, Åsa: Nya vatten, dunkla speglingar. Industriell kolonialism genom svensk vattenkraftsutbyggnad i renskötselområdet 1910-1968. Diss. Umeå Universitet 2014. 262 p.

In total approximately 1,200 pages.Delkurs: B-Uppsats, 7.5 hp

Anders Florén & Henrik Ågren (sista upplaga), Historiska undersökningar. Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt. Studentlitteratur, Lund. – 162 s.

Anna Götlind & Magnus Linnarsson (2015), Konsten att skriva en fotnot. Vetenskaplig formalia för humanister. Studentlitteratur, Lund – 100 s.

Exempeluppsatser och seminarietexter tillkommerDelkurs: Maktordningar och emancipationsrörelser, 7,5hp

Boittin, Jennifer Anne, ”Feminist Mediations of the Exotic: French Algeria, Morocco and Tunisia, 1921–39”, Gender & History, vol. 22: 1 (2010), s. 131-150. (20s)

Brah, Avtar, and Phoenix, Ann, “Ain’t I a woman? Revisiting intersectionality”, Journal of International Women’s Studies 2004: 5 (3): 75-86. (12s)

Connelly Katherine, Sylvia Pankhurst: suffragette, socialist and scourge of empire, London: Pluto Press, 2013. (178s)

Crenshaw, Kimberle. “Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics.” University of Chicago Legal Forum 1989:139-167. (29s) (tillgänglig på nätet.)

Fazlhashemi, Mohammad, Den arabiska våren: folkets uppror i Mellanöstern och Nordafrika, Lund: Historiska Media, 2014, (255s)

Hill, Helena, ”En riktig revolutionär: klass, kön och politiskt motstånd i den svenska 68-vänstern”, Norma vol. 5:2 (2010) s. 114-131. (18s)

Härgestam, Fanny, Det här är vår tid: fyra kvinnor efter revolutionen i Tunisien, Stockholm: Natur & kultur, 2014. (412s) Urval ca 250 s.

Härgestam, Fanny & Lund, Aron, Kvinnokamp i uppförsbacke : fyra år efter arabiska våren, Stockholm : Utrikespolitiska institutet, 2015, (35s) (Finns att köpa på Utrikespolitiska institutets hemsida.)

Lundberg, Victor, ”Svenske män, afvärjen faran! Perspektiv på maskulinitet och banal manlighet i det sena 1800-talets Sverige”, i Historieforskning på nya vägar, Nordic Academic Press, 2006, s. 343-359, (17s)

Lykke, Nina, “Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2003:1, s. 47-56. (10s)

Olsson, Lars & Ekdahl, Lars, Klass i rörelse: arbetarrörelsen i svensk samhällsutveckling, Stockholm: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2014, (208s)

Rönnbäck, Josefin, ”Rösträttsrörelsens kvinnor, - i konflikt och i samförstånd” Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2000:4, s. 29-50 (22s).

Tolvhed, Helena, ”Intersektionalitet och historievetenskap”, Scandia, 2010:1, s. 59-72. (14s)

Walters, Margret, Feminism: a very short introduction, Oxford: OUP, 2005. (176s)

Sammanlagt: ca 1250s

Ytterligare seminarieunderlag i form av kortare artiklar och källtexter kan tillkomma.