Litteratur
 
Statsvetenskap A, 30 hp (1096ST)
Giltig fr.o.m.: ht 2019
Giltig t.o.m.: ht 2019
Beslutsdatum: 2019-05-22
Beslutande organ: Ämnesrådet för Statsvetenskap
 
Delkurs 1, Politiska Idéer
Badersten, Björn och Jakob Gustavsson (2015), Vad är statsvetenskap? Om undran inför politiken, 2:e uppl. (Malmö: Studentlitteratur).

Heywood, Andrew (2012), Political Ideologies (New York: Palgrave Macmillan).

Machiavelli, Niccolò (2009 [1513]), Fursten (Stockholm: Natur & Kultur).

Marx, Karl och Engels, Friedrich (2004 [1848], Kommunistiska manifestet (Linköping: Bokförlaget Nixon).

Carbin, Maria m.fl. (red.) (2009), Texter i samtida politisk teori (Malmö: Liber).

Mörkenstam, Ulf (m.fl. red.) (2009) Tretton texter i politisk teori (Solna: Liber).

Platon (2003), Staten (Stockholm: Atlantis) (eller valfri utgåva på valfritt språk).


Delkurs 2, Politiska system
Ekman, Joakim, Linde och Thomas Sedelius (2014), Demokratiseringsprocesser: nya perspektiv och utmaningar, 2:e uppl. (Lund: Studentlitteratur).

Hague, Rod, Martin Harrop och John McCormick (2016), Comparative Government and Politics: An Introduction, 10:e uppl. (London: Palgrave).

Möller, Tommy (2015), Svensk politisk historia: strid och samverkan under tvåhundra år, 3:e uppl. (Lund: Studentlitteratur).

Tallberg, Jonas (2013). EU:s politiska system, 5:e uppl. (Lund: Studentlitteratur).Delkurs 3, Offentlig förvaltning
Norén Bretzer, Ylva (2017) (tredje upplagan), Sveriges politiska system, Lund: Studentlitteratur (300 sidor)

Premfors, Rune, Ehn, Peter, Haldén, Eva & Sundström Göran (2009) (andra upplagan), Demokrati & byråkrati, Lund: Studentlitteratur (370 sidor)

Ivarsson Westerberg, Anders & Nilsson, Torbjörn (red.), (2016), Den mångsidiga staten, Lund: Studentlitteratur (195 sidor)

Dahlström, Carl red. (2018) Politik som organisation: Förvaltningspolitikens grundproblem. 6e upplagan. Lund: Studentlitteratur.
Delkurs 4, Internationell Politik
Gustavsson, Jakob och Jonas Tallberg (red.). 2014. Internationella relationer. Lund: Studentlitteratur. (utvalda kapitel)

Övriga artiklar skall förekomma.