Litteratur
 
Befolkning, kultur och miljö (MU), 7,5 hp (1148MJ)
Giltig fr.o.m.: ht 2019
Giltig t.o.m.: vt 2020
Beslutsdatum: 2019-05-15
Beslutande organ: Programrådet för Miljö och utveckling
 
Boserup E. 1965. The Conditions of Agricultural Growth; The Economics of Agrarian Change under Population Pressure, George Allen & Unwin, London. (Åtkomst genom Studiewebben)

Carter G. L. 2016. Population and Society: An Introduction 1st Edition. Polity press (Finns som E-bok) ISBN 9780745668383


Grundy 2002. Demography and public health. (Åtkomst genom Studiewebben)

Hunter L. M. 2000. The environmental Implications of population dynamics. RAND, Santa Monica. ISBN 0833029010
Download ebook for free http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1191.html

UNFPA (2014), Population Dynamics in the post-2015 Development Agenda. Report of the Global Thematic Consultation on Population Dynamics. https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/Outcome-Report-Pop-dynamic-and-post-2015-dev-agenda-14-March-2013.pdf

World migration report 2018 https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf

Artiklar i samband med föreläsningar, seminarier och egna uppgifter tillkommer