Litteratur
 
Politik och styrning för hållbar regional och global utveckling (MU), 7,5 hp (1127MJ)
Giltig fr.o.m.: ht 2019
Giltig t.o.m.: vt 2020
Beslutsdatum: 2019-05-15
Beslutande organ: Programrådet för Miljö och utveckling
 
Bradley K., Gunnarsson-Östling U., and Isaksson K. 2008. Exploring environmental justice in Sweden: How to improve planning for environmental sustainability and social equity in an “eco-friendly” context. Projections, MIT Journal of Planning, 8: 68-81.

Clapp J. and Dauvergne P. 2011. Paths to a Green World: The Political Economy of the Global Environment, 2nd edition ISBN 9780262515825

Gonzalez C. 2015. Environmental Justice, Human Rights, and the Global South, Santa Clara Journal of International Law, No. 151. http://digitalcommons.law.seattleu.edu/faculty/631

Montin S. och Hedlund. G. 2009. Governance som interaktiv samhällsstyrning – gammalt eller nytt i forskning och politik? I Hedlund G. och Montin S. (red.) Governance på svenska. Stockholm: Santérus Academic Press. ISBN 9789173350211
Finns på studiewebben.

Tallberg P. och von Bergman-Winberg M-L. 2010. Flernivåstyrning: framgångsfaktor för kommuner, regioner och staten. Region Skåne ISBN 9789172612143
Nedladdningsbar via Diva, samt tillgänglig på Studiewebben.

Artiklar i samband med föreläsningar, seminarier och grupparbeten tillkommer