Litteratur
 
Idéhistoria A, 30 hp (1075IH)
Giltig fr.o.m.: ht 2019
Giltig t.o.m.: ht 2019
Beslutsdatum: 2019-05-06
Beslutande organ: Ämnesråd i idéhistoria, Dnr: 2055-2.1.1-2019
 
Delkurs 1: Idéer i samtiden (3 hp)

Burman, Anders (red.) (2011). Våga veta!: om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv (Huddinge: Södertörns högskola) (tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-11724) (läses i urval).

Ytterligare kursmaterial kan tillkomma.


Delkurs 2: Antiken och medeltiden (6 hp)

Ambjörnsson, Ronny (2012). Europas idéhistoria. Antiken, Människors undran (2. utg., Stockholm: Natur och kultur).

Lennerhed, Lena (red.) (2006). Från Sapfo till cyborg: idéer om kön och sexualitet i historien (Hedemora: Gidlund) (läses i urval).

Liedman, Sven Eric, Från Platon till kampen mot terrorismen (Bonniers 2005) (läses i urval).

Nordin, Svante (2017). Filosofins historia: det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen (fjärde upplagan, Lund: Studentlitteratur) (läses i urval).

Nordin, Svante (2017). Det politiska tänkandets historia (fjärde upplagan, Lund: Studentlitteratur) (läses i urval).

Olaison, Niklas (red.) (2006). Axplock ur idéhistorien 1, Från försokratikerna till Wollstonecraft (Stockholm: Caudex/Vertigo) (läses i urval).

Ytterligare kursmaterial kan tillkomma.


Delkurs 3: Från renässansen till franska revolutionen (6 hp)

Burke, Peter (1998). Renässansen: en introduktion (Göteborg: Daidalos) (120 s.).

Lennerhed, Lena (red.) (2006). Från Sapfo till cyborg: idéer om kön och sexualitet i historien (Hedemora: Gidlund) (läses i urval).

Liedman, Sven Eric, Från Platon till kampen mot terrorismen (Bonniers 2005) (läses i urval).

Nordin, Svante (2017). Filosofins historia: det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen (fjärde upplagan, Lund: Studentlitteratur) (läses i urval).

Nordin, Svante (2017). Det politiska tänkandets historia (fjärde upplagan, Lund: Studentlitteratur) (läses i urval).

Olaison, Niklas (red.) (2006). Axplock ur idéhistorien 1, Från försokratikerna till Wollstonecraft (Stockholm: Caudex/Vertigo) (läses i urval).

Porter, Roy (1997). Upplysningen: en introduktion (Göteborg: Daidalos) (110 s.).

Shapin, Steven (1996). The scientific revolution (Chicago, Ill.: Univ. of Chicago Press) (finns även i svensk utgåva) (218 s.).

Ytterligare kursmaterial kan tillkomma.


Delkurs 4: 1800-talet (7,5 hp)

Caine, Barbara & Sluga, Glenda (2009). Europas historia 1780-1920: ett genusperspektiv (2. utg. Stockholm: Natur och kultur) (läses i urval).

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (2005). Inledning till estetiken (Göteborg: Daidalos).

Lennerhed, Lena (red.) (2006). Från Sapfo till cyborg: idéer om kön och sexualitet i historien (Hedemora: Gidlund) (läses i urval).

Liedman, Sven Eric, Från Platon till kampen mot terrorismen (Bonniers 2005) (läses i urval).

Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2011 (Uppsala: Lärdomshistoriska samfundet), tema Tysk idealism, s. 101-118 (Burman & Lettevall, ”Inledning) och 119-137 (Liedman, ”Das Romantikerhaus).

Nordin, Svante (2017). Filosofins historia: det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen (fjärde upplagan, Lund: Studentlitteratur), från kapitlet ”Tysk filosofi från Wolff till Schelling” till kapitlet ”Positivism, idealism och pragmatism i Frankrike, Storbritannien och USA” (c:a 130s.).

Nordin, Svante (2017). Det politiska tänkandets historia (fjärde upplagan, Lund: Studentlitteratur) (läses i urval).

Olaison, Niklas (red.) (2006). Axplock ur idéhistorien 2, Från Kant till Lyotard (Stockholm: Caudex/Vertigo), s. 7-108.

Silverbark, Thord, De moderna naturvetenskapernas idéhistoria, s. 8-39 (tillgänglig som pdf på kurswebben).

En av följande romaner för en gruppuppgift:
• Austen, Jane, Förnuft och känsla (1811)
• Shelley, Mary, Frankenstein – eller den moderne Prometheus (1818)
• Almqvist, Carl Jonas Love, Det går an (1839)
• Bremer, Fredrika, Hertha, eller En själs historia (1863)
• Dostojevskij, Fjodor, Anteckningar från källarhålet (1863)
• Zola, Emile, Damernas paradis (1883)
• Conrad, Joseph, Mörkrets hjärta (1899)

Ytterligare kursmaterial kan tillkomma.


Delkurs 5: Från sekelskiftet 1900 till vår tid (7,5 hp)

Burman, Anders & Lena Lennerhed (red.): Sekelslut. Idéhistoriska perspektiv på 1980- och 1990-talen (Atlas, 2011), s. 17-112, 193-236.

Fazlhashemi, Mohammad (2005). Occidentalism: idéer om väst och modernitet bland muslimska tänkare (Lund: Studentlitteratur) (kan köpas som e-bok, då med utgivningsår 2010), s. 43-138.

Eriksen, Thomas Hylland. (2014). Globalization: the key concepts (second edition, New York: Bloomsbury Academic), introduktionskapitlet.

Lennerhed, Lena (red.) (2006). Från Sapfo till cyborg: idéer om kön och sexualitet i historien (Hedemora: Gidlund), s. 135-154, 179-229.

Liedman, Sven Eric, Från Platon till kampen mot terrorismen (Bonniers 2005), s.229-258, 272-328.

Nordin, Svante (2017). Filosofins historia: det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen (fjärde upplagan, Lund: Studentlitteratur) (läses i urval).

Olaison, Niklas (red.) (2006). Axplock ur idéhistorien 2, Från Kant till Lyotard (Stockholm: Caudex/Vertigo) (läses i urval).

Runeby, Nils (red.) (2008). Europas idéhistoria. 1900-talet, Framstegets arvtagare (2. utg., Stockholm: Natur & kultur).

En av fyra följande aktuella böcker kommer att läsas och presenteras i smågrupper samt bli föremål för skriftlig uppgift:

Brown, Wendy (2011). Inhägnade stater, avtagande suveränitet (Hägersten: Tankekraft).

Power, Nina (2011). Den endimensionella kvinnan (Hägersten: Tankekraft Förlag).

Southwood, Ivor (2011). Prekaritet 2.0 (Hägersten: Tankekraft).

Spivak, Gayatri Chakravorty (2012). Att rätta orätt (Hägersten: Tankekraft).

Ytterligare kursmaterial kan tillkomma.