Litteratur
 
EU-rättens grunder, 7,5 hp (1050JU)
Giltig fr.o.m.: ht 2018
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2018-05-17
Beslutande organ: Ämnesråd i offentlig rätt
 
Vilka delar av böckerna, som ingår, framgår av föreläsningsschemat. När det står att endast en mindre del ska läsas innebär detta Du lika väl kan läsa den på biblioteket.

För all kurslitteratur gäller senaste upplagan av boken!
Vilken den senaste upplagan är kan du se på nätet under www.sh.se - biblioteket – libris

Lagbok. Den svarta lagboken gäller i första hand, men den blå går också bra. OBS! Även för lagboken används den senaste upplagan.

Nilsson, Juridiken: en introduktion till rättsvetenskapen, Jure. (Huvudbok, hela boken, studenter från IMER kan använda sig av Hydèn/Hydén, Rättsregler)
Bernitz, m.fl. Finna rätt, Norstedts juridik (Huvudbok, hela boken)
Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, Norstedts juridik.(Huvudbok, hela boken)
Strömberg, Lundell, Allmän förvaltningsrätt. Liber-Hermods (ca 50 sidor, men boken används även i andra kurser inom ESO-offentlig rätt)
Bohlin, Kommunalrättens grunder. Norstedts juridik. (ca 50 sidor, men boken används även i andra kurser inom ESO-offentlig rätt.)
Strömberg/Lundell, Handlingsoffentlighet och sekretess, Studentlitteratur (Huvudbok, hela boken)
Regeringskansliet,”Offentlighet och sekretess hos det allmänna” Finns på nätet under www.regeringskansliet.se - sök: under publikationer och informationsmaterial (hela)
Wahlgren/Warnling-Nerep/Wrange, Juridisk skrivguide, Norstedts juridik
Stenciler kan därutöver tillkomma och delas då ut på lektioner

Referenslitteratur:
Hydén, Hydén, Rättsregler
Lehrberg, Praktisk juridisk metod,I.B.A Institutet för bank och affärsjuridik AB