Course literature
 
English Language Structure, 7,5 ECTS Credits (1098EN)
Valid from: ht 2018
Valid to:
Decision Date: 2018-05-16
Decision Board:Programrådet för Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot förskoleklass och årskurs 1-3
 
Obligatorisk kurslitteratur:

Dahl, Roald (2008, eller annan utgåva). Boy - tales of a childhood. Puffin Books. 176 sidor Murphy, Raymond (2004). English Grammar in Use. Fourth Edition. Cambridge University Press. 2004. ISBN: 978-0-521-53289-1. 379 sidor.

Referenslitteratur:
Estling Vanneståhl, Maria (2007). A University Grammar of English with a Swedish perspective. Lund: Studentlitteratur. 516 sidor

Longman Dictionary of Contemporary English, Harlow:Longman (2005).

Macmillan English Dictionary: For Advance Learners, Oxford: Macmillan Ed (2002).

Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, Springfield, Mass.: Merriam-Webster, London: Hi Marketing (2003).

Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017. (4. uppl.) Stockholm: Skolverket. Elektronisk resurs: https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2687

Övrigt: Ytterligare texter kan förekomma upp till 100s. Antal sidor (delkurs): 555