Litteratur
 
Befolkning, kultur och miljö (MU), 7,5 hp (1148MJ)
Giltig fr.o.m.: ht 2018
Giltig t.o.m.: vt 2019
Beslutsdatum: 2018-05-23
Beslutande organ: Programrådet för Miljö och utveckling
 
Diamond J. 2011. Collapse: How Societies Choose to Fail Or Succeed, Penguin Group USA, ISBN: 9780143117001. Finns på svenska heter då Undergång: civilisationens uppgång eller fall.

Demeny P. and McNicoll G. 2006. World Population 1950-2000: Perception and Response. Population and Development Review 32: 1-51.
Åtkomst genom Studiewebben

Hunter L. M. 2000. The environmental Implications of population dynamics. RAND, Santa Monica. ISBN 0833029010
Download ebook for free http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1191.html

Artiklar i samband med föreläsningar, seminarier och egna uppgifter tillkommer