Litteratur
 
Mediearbete och yrkesroller, 5 hp (1109MV)
Giltig fr.o.m.: vt 2018
Giltig t.o.m.: ht 2018
Beslutsdatum: 2017-11-27
Beslutande organ: Ämnesrådet för Medie- och kommunikationsvetenskap
 
Davies, Aeron (2005) “Placing Promotional Culture”, i James Curran and David Morley (red.) Media and Cultural Theory, London: Routledge, s. 149-163. (14 s)

Elefante, Phoebe Harris & Mark Deuze (2012) “Media Work, Career Management, and Professional Identity: Living Labour Precarity”, Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook Vol.10(1): 9-24. (15 s)

Hesmondhalgh David & Sarah Baker (2013) Creative labour: Media work in three cultural industries, Oxon & New York: Routledge. (ca 225 s)

Huws, Ursula (2013) “Shifting boundaries: gender, labor, and new information and communication technology”, i Cynthia Carter Linda Steiner & Lisa McLaughlin (red.) The Routledge Companion to Media and Gender, London: Routledge , s. 147-156. (9 s)

Marwick, Alice E. (2013) Status Update: Celebrity, Publicity and Branding in the Social Media Age, Yale University Press (ca 100 s).

Stiernstedt, Fredrik (2013) “Perspektiv på medieproduktion”, i Från radiofabrik till mediehus: Medieförändring och medieproduktion på MTG-radio, Örebro: Örebro universitet, s. 29-44. (15 s)


Wiik, Jenny & Gunnar Nygren (2016) “Den journalistiska professionen i nätverkssamhället”, i Oscar Westlund (red.) Människorna, medierna och marknaden: Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring, Stockholm: Wolters Kluwer, s. 262-282 (20 s).