Litteratur
 
Statsvetenskap A, 30 hp (1096ST)
Giltig fr.o.m.: vt 2016
Giltig t.o.m.: vt 2016
Beslutsdatum: 2015-11-03
Beslutande organ: Ämnesrådet i Statsvetenskap
 
Politiska idéer

Badersten Björn och Gustavsson Jakob, Vad Är Statsvetenskap?: Om Undran Inför Politiken, andra upplagan.

Heywood, Andrew (2012). Political Ideologies. New York: Palgrave Macmillan.

Machiavelli, N. 1897 (1513). Fursten. Stockholm: Natur & Kultur.

Marx, K. & Engels, F. 2004 (1848). Kommunistiska Manifestet. Linköping: Bokförlaget Nixon.
Norberto Bobbio, "Vänster och höger: essä om en politisk distinktion"Politiska system

Anckar, Carsten, Åsa Bengtsson, Thomas Denk & Lauri Karvonen (2013) Komparativ politik: Institutioner och beteende. Lund: Studentlitteratur.

Bergqvist, Christina, Adman, Per och Jungar, Ann-Cathrine (2008) Kön och politik. Stockholm: SNS förlag.

Mattson, Ingvar och Olof Petersson (2011) (red.) Svensk författningspolitik. Stockholm: SNS Förlag.

Tallberg, Aylott, Bergström, Casula Vifell och Palme (2010) Europeiseringen av Sverige, Demokratirådets rapport 2010, StockholmOffentlig förvaltning

Christensen, Tom, Per Lægreid, Paul G. Roness, Kjell Arne Røvik (2005) Organisationsteori för offentlig sektor. Malmö: Liber Ekonomi.

Mattson, Ingvar och Olof Petersson (red.) (2011) Svensk författningspolitik. Tredje upplagan. Stockholm: SNS Förlag.

Montin, Stig och Mikael Granberg (2013) Moderna kommuner. Fjärde upplagan. Malmö: Liber AB.

Rothstein, Bo (red.) (2014) Politik som organisation: Förvaltningspolitikens grundproblem. Femte upplagan. Lund: Studentlitteratur.

OBS! Några artiklar kan tillkomma.Internationell politik

Gustavsson, Jakob och Jonas Tallberg (red.). 2014. Internationella relationer. Lund: Studentlitteratur. (utvalda kapitel)

Övriga artiklar skall förekomma.