Litteratur
 
Statsvetenskap A, 30 hp (1096ST)
Giltig fr.o.m.: ht 2015
Giltig t.o.m.: ht 2015
Beslutsdatum: 2015-05-29
Beslutande organ: Ämnesrådet i Statsvetenskap
 
Politiska idéer

Badersten Björn och Gustavsson Jakob, Vad Är Statsvetenskap?: Om Undran Inför Politiken, andra upplagan.

Heywood, Andrew (2012). Political Ideologies. New York: Palgrave Macmillan.

Machiavelli, N. 1897 (1513). Fursten. Stockholm: Natur & Kultur.

Marx, K. & Engels, F. 2004 (1848). Kommunistiska Manifestet. Linköping: Bokförlaget Nixon.
Norberto Bobbio, "Vänster och höger: essä om en politisk distinktion"Politiska system

Anckar, Carsten, Åsa Bengtsson, Thomas Denk & Lauri Karvonen (2013) Komparativ politik: Institutioner och beteende. Lund: Studentlitteratur.

Bergqvist, Christina, Adman, Per och Jungar, Ann-Cathrine (2008) Kön och politik. Stockholm: SNS förlag.

Mattson, Ingvar och Olof Petersson (2011) (red.) Svensk författningspolitik. Stockholm: SNS Förlag.

Tallberg, Aylott, Bergström, Casula Vifell och Palme (2010) Europeiseringen av Sverige, Demokratirådets rapport 2010, StockholmOffentlig förvaltning

Christensen, Tom, Per Lægreid, Paul G. Roness, Kjell Arne Røvik (2005) Organisationsteori för offentlig sektor. Malmö: Liber Ekonomi.

Mattson, Ingvar och Olof Petersson (red.) (2011) Svensk författningspolitik. Tredje upplagan. Stockholm: SNS Förlag.

Montin, Stig och Mikael Granberg (2013) Moderna kommuner. Fjärde upplagan. Malmö: Liber AB.

Rothstein, Bo (red.) (2014) Politik som organisation: Förvaltningspolitikens grundproblem. Femte upplagan. Lund: Studentlitteratur.

OBS! Några artiklar kan tillkomma.Internationell politik

Buzan, Barry. 1993. “From International System to International Society: Structural Realism and Regime Theory.” International Organization 47(3): 327-352.

Checkel, Jeffrey. 1998. “The Constructivist Turn in International Relations Theory.” World Politics 50(2): 324-358.

Finnemore, Martha och Kathryn Sikkink. 1998. “International Norm Dynamics and Political Change.” International Organization 52(4): 887-917.

Foyle, Douglas C. 2004. ”Leading the Public to War? The Influence of American Public Opinion on the Bush Administration's Decision to go to War in Iraq.” International Journal of Public Opinion Research 16(3): 269-294.

Gustavsson, Jakob och Jonas Tallberg (red.). 2014. Internationella relationer. Lund: Studentlitteratur. (Utvalda kapitel)

Paris, Roland. 2002. “International Peacebuilding and the 'Mission Civilisatrice'.” Review of International Studies 28: 637-656.

Richmond, Oliver. 2010. “Resistance and the Post-liberal Peace.” Millenium: Journal of international Studies 38(3): 665-692.

Wendt, Alexander. 1992. “Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics.” International Organization 46(2): 391-425.