Litteratur
 
Politik och styrning för hållbar regional och global utveckling (MU), 7,5 hp (1127MJ)
Giltig fr.o.m.: ht 2015
Giltig t.o.m.: vt 2016
Beslutsdatum: 2015-05-13
Beslutande organ: Programrådet för miljö och utveckling
 
Bjereld U., Demker M. och Hinnfors J. 2009. Varför vetenskap, 3 uppl. Studentlitteratur, Lund. ISBN 9789144054759

Clapp J. and Dauvergne P. 2011. Paths to a Green World: The Political Economy of the Global Environment, 2nd edition ISBN 9780262515825

RAPPORT 5645. 2006 Miljömålen i det regionala utvecklingsarbetet Synergier och målkonflikter. Rapport 5645 naturvårdsverket
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5645-X.pdf

RUFS Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Så blir vi Europas mest attraktiva storstadsregion SLL http://www.tmr.sll.se/rufs2010/

2013 års uppföljning av RUFS 2010 http://www.trf.sll.se/rufs2010/uppfoljning/Uppfoljning-av-utvecklingen/

Uggla Y. och Elander I. (red.) 2009. Global uppvärmning och lokal politik. ISBN: 9789173350181