Litteratur
 
EU-rättens grunder, 7,5 hp (1050JU)
Giltig fr.o.m.: ht 2015
Giltig t.o.m.: vt 2018
Beslutsdatum: 2015-05-20
Beslutande organ: Ämnesrådet
 
Vilka delar av böckerna, som ingår, framgår av föreläsningsschemat. När det står att endast en mindre del skall läsas innebär detta Du lika väl kan läsa den på biblioteket.
För all kurslitteratur gäller senaste upplagan av boken!
Vilken den senaste upplagan är kan du se på nätet under www.sh.se - biblioteket – libris
Lagbok. Den svarta lagboken gäller i första hand, men den blå går också bra. OBS! Även för lagboken används den senaste upplagan.

Nilsson, Juridiken : en introduktion till rättsvetenskapen, Jure. (hela)
Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, Norstedts juridik.(hela boken)
Strömberg, Lundell, Allmän förvaltningsrätt. Liber-Hermods (ca 50 s.) (boken används även i andra kurser inom ESO-offentlig rätt)
Bohlin, Kommunalrättens grunder. Norstedts juridik. (ca 50 s.)
Bernitz, m.fl. Finna rätt, Norstedts juridik (huvudboken)
Regeringskansliet,”Offentlighet och sekretess hos det allmänna” Finns på nätet under www.regeringskansliet.se - sök: under publikationer och informationsmaterial
Wahlgren/Warnling-Nerep/Wrange, Juridisk skrivguide, Norstedts juridik
Strömberg/Lundell, Handlingsoffentlighet och sekretess, (Hela boken) Studentlitteratur
Stenciler kan därutöver tillkomma och delas då ut på lektioner
Referenslitteratur
Hydén, Hydén, Rättsregler
Lehrberg, Praktisk juridisk metod,I.B.A Institutet för bank och affärsjuridik AB